02/954 65 56   phone 0894 304 306  mobile
  • Обект 1
  • Обект 2
  • Обект 3
  • Обект 4
  • Обект 5

Жилищни сгради с офиси, магазини и подземни гаражи бул. България /първа сграда/

Етаж Апартамент Описание на апартамента Обща площ Цена Статус Детайли
1 Апартамент - 2сп 99.04   Продаден виж
1 Апартамент - 2сп 98.51   Продаден виж
1 Апартамент - 1сп 63.22   Продаден виж
1 Апартамент - 1 сп 58.16   Продаден виж
1 Апартамент - 1 сп 53.88   Продаден виж
1 Ателие 34.57   Продаден виж
2 Апартамент - 2сп 99.04   Продаден виж
2 Апартамент - 2сп 98.51   Продаден виж
2 Апартамент - 1 сп 63.43   Продаден виж
2 Апартамент - 1 сп 58.34   Продаден виж
2 Апартамент - 1 сп 54.24   Продаден виж
2 Ателие 37.41   Продаден виж
3 Апартамент - 2сп 99.04   Продаден виж
3 Апартамент - 2сп 98.51   Продаден виж
3 Апартамент - 1 сп 63.43   Продаден виж
3 Апартамент - 1 сп 58.34   Продаден виж
3 Апартамент - 1 сп 54.24   Продаден виж
3 Ателие 37.41   Продаден виж
4 Апартамент - 2сп 99.04   Продаден виж
4 Апартамент - 2сп 98.51   Продаден виж
4 Апартамент - 1 сп 63.43   Продаден виж
4 Апартамент - 1 сп 58.34   Продаден виж
4 Апартамент - 1 сп 54.24   Продаден виж
4 Ателие 37.41   Продаден виж
5 Апартамент - 2сп 99.04   Продаден виж
5 Апартамент - 2сп 98.51   Продаден виж
5 Апартамент - 1 сп 63.43   Продаден виж
5 Апартамент - 1 сп 58.34   Продаден виж
5 Апартамент - 1 сп 54.24   Продаден виж
5 Ателие 37.41   Продаден виж
6 Апартамент - 2сп 99.04   Продаден виж
6 Апартамент - 2сп 98.51   Продаден виж
6 Апартамент - 1 сп 63.43   Продаден виж
6 Апартамент - 1 сп 58.34   Продаден виж
6 Апартамент - 1 сп 54.24   Продаден виж
6 Ателие 37.41   Продаден виж
7 Апартамент - 2сп 99.04   Продаден виж
7 Апартамент - 2сп 98.51   Продаден виж
7 Апартамент - 1 сп 63.43   Продаден виж
7 Апартамент - 1 сп 58.34   Продаден виж
7 Апартамент - 1 сп 54.24   Продаден виж
7 Ателие 37.41   Продаден виж
8 Мезонет 382.21   Продаден виж
8 Апартамент - 1 сп 62.37   Продаден виж
8 Апартамент - 1 сп 57.63   Продаден виж
8 Апартамент - 1 сп 53.99   Продаден виж
8 Ателие 37.27   Продаден виж
Сутерен 1 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 10 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 11 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 12 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 13 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 14 Гаражна клетка - Продаден виж
Сутерен 2 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 3 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 4 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 5 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 6 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 7 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 8 Гаражна клетка -   Продаден виж
Сутерен 9 Гаражна клетка -   Продаден виж
партер 1 Магазин 123.50 Продаден виж
партер 1 Офис 58.06 Продаден виж
партер 1 Гараж -   Продаден виж
партер 10 Офис 42.80   Продаден виж
партер 2 Офис 66.61 63 280  Свободен виж
партер 2 Гараж -   Продаден виж
партер 3 Офис 36.94 Продаден виж
партер 3 Гараж -   Продаден виж
партер 4 Офис 39.80   Продаден виж
партер 4 Гараж -   Продаден виж
партер 5 Офис 58.38   Продаден виж
партер 5 Гараж - Продаден виж
партер 6 Офис 52.48   Продаден виж
партер 7 Офис 50.46   Продаден виж
партер 8 Офис 57.55   Продаден виж
партер 9 Офис 31.53   Продаден виж

детайли

.
галерия
.
разпределения
.
цени
.
местоположение

© idea-bg.net - Idea Buildings - All Rights Reserved.